= Dostupne ponude
Politika privatnosti

Ova Izjava o poverljivosti podataka odnosi se na poverljivost podataka koji su korišćenjem Web stranice Navalinarode.rs od strane Krajnjih korisnika, prikupljeni i arhivirani u bazama podataka Navalinarode.rs.

Prikupljeni podaci se dele na lične i opšte infomacije. Navalinarode.rs ulaže sve napore da zaštiti Vaše privatne podatke, Vašu privatnost kada se online. Kako biste lakše razumeli koje informacije prikupljamo i kako koristimo te informacije od Vas se traži da pažljivo pročitate ovu Izjavu o poverljivosti podataka.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi poverljivosti podataka, molimo vas dan nam pošaljete e-mail poruku na e-mail adresu info@navalinarode.rs.

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovu izjavu o poverljivosti podataka. Pristupom ili upotrebom naše Web stranice, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa svim uslovima poverljivosti podataka i načinima upotrebe naših Web stranica. Ukoliko se ne slažete s ovim uslovima, napustite našu Web stranicu i ne pristupajte joj i ne koristite istu.

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Izjavu o poverljivosti podataka možemo izmeniti u svako doba objavljivanjem izmenjenog teksta Izjave o poverljivosti podataka u delu "Politika privatnosti" i da tako izmenjen tekst postaje važeći odmah po objavi istog na Web stranici Navalinarode.rs.  Na svakom Krajnjem korisniku je odgovornost da periodično pregleda ovu Web stranicu i prouči bilo kakve promene u Izjavi o poverljivosti podataka. Nastavak Vaše upotrebe ove Web stranice nakon stupanja na snagu takvih izmena, podrazumeva da potvrđujete i prihvatate sve uslove i izmenjene Izjave o poverljivosti podataka.

Navalinarode.rs sakuplja dve vrste informacija od Krajnjih korisnika: lične i opšte.

Lične informacije su informacije koje identifikuju tačno određenog Krajnjeg korisnika. Kada se uključite u određene aktivnosti na našim Web stranicama, kao što su otvaranje korisničkog računa, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, učestvovanje u nagradnim igrama koje sponzorišemo mi ili naši partneri, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija nama ili našim partnerima, traženje informacija o našim uslugama, javljanje na oglas za posao, stavljanje video zapisa ili potpisivanje posebnih ponuda od trećih lica putem naših Web stranica možemo vam zatražiti pružanje određenih informacija o sebi. U zavisnosti od opcija koje želite da koristite na Web stranici Navalinarode.rs neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. U slučaju da obavezne informacije nisu dostupne za određenu opciju koja ih zahteva, neće Vam biti dozvoljeno korišćenje te opcije.

Navalinarode.rs koristi Lične informacije kako bi Vam ponudio robu i/ili usluge, ili ukoliko bi organizovalo nagradne igre, kako bi unapredili rad ove Web stranice, poboljšao oglašivačke i promocione napore, analiziralo upotrebu Web stranica Navalinarode.rs, poboljšao ponudu roba i/ili usluga i ispitao Vaše iskustvo s trećim licima. Ukoliko koristite našu Web stranicu za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, možemo sačuvati vaše lične informacije kao i lične informacije bilo kog primaoca. Možemo koristiti kontaktne informacije te druge osobe kako bi mu/njoj omogućili da pregleda i prihvati Vaš poklon ili omogućili tom primaocu pristupanje informacijama koje ste Vi zahtevali, a mi smo ih poslali. Takođe možemo koristiti Lične informacije za rešavanje problema, sprovođenje administrativnih zadataka, uspostavljanje kontakta s Vama, poštovanje ugovora s Vama, uključujući Uslove korišćenja i Izjave o poverljivosti podataka naših Web stranica, poštovanje odgovarajućih zakona kao i saradnju sa službama za sprovođenje zakona. Zadržavamo pravo da Vaše Lične informacije prikažemo samo financijskoj instituciji (banci). Navalinarode.rs se ogračuje od eventualnog korišćenja Ličnih informacija od strane drugih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, stoga ne može biti odgovorna za eventualnu štetu.

Opšte informacije su informacije koje ne identifikuju tačno određenog Krajnjeg korisnika. Ove informacije odnose se na primer, na podatke koju ste internet stranicu posetili pre ili posle posete Web stranice Navalinarode.rs  vrstu pretraživača koji koristite i Vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ova vrsta informacija se može uz pomoću elektronskih alata automatski prikupljati u trenutku kad posetite Web stranicu Navalinarode.rs. Opšte informacije možemo da koristimo bez ograničenja za rešavanje problema administracije Web stranice Navalinarode.rs, kako bismo poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu roba i/ili usluga na tržištu, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu skladnosti sa pozitivnim propisima i saradnju sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Uslov poslovanja sa Navalinarode.rs je Vaša saglasnost da Vam šaljemo Administrativne i Promotivne e-mail poruke.

Promotivne email poruke su ona vrsta email poruka koje služe oglašavanju roba i/ili usluga iz ponude, takve poruke šalju se Krajnjim korisnicima koji su odabrali opciju primanja Promotivnih email poruka. U slučaju da ne želite da primate takve poruke u bilo kom trenutku nakon registrovanja možete otkazati primanje Promotivnih email poruka slanjem email poruke sa takvim zahtevom na našu email adresu.

Administrativne e-mail poruke u ona vrsta email poruka koje se odnose  na korisničku aktivnost na Web stranici Navalinarode.rs i uključuju poruke u vezi sa određnim korisničkim nalozima, zahteve ili upite i poruke u vezi sa kupovinom roba i/ili usluga. Primanje ove vrste poruka je obavezno pa opcija primanja ne može da se isključi od strane Krajnjeg korisnika.

Vašim Ličnim informacijama na Web stranici Navalinarode.rs možete pristupiti pomoću lozinke i korisničkog imena. S obzirom da je lozinka kriptovana preporučujemo da nikome ne otkrivate Vašu lozinku. Vaše Lične informacije se čuvaju na serveru kom mogu pristupiti samo ovlašćene osobe. Određene osetljive informacije se kriptuju koristeči Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, na taj način nastojimo da osiguramo Vaše lične informacije van domašaja neovlaščenog koriščenja.

Zbog prirode internet mreže ne možemo garantovati potpunu zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa internet stranice Navalinarode.rs pa stoga nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje trežih lica koja takve poverljive informacije neovlašćeno primaju i koriste ili neovlašćeno otuđe. Informacije koje ste objavili na javnim delovima Web stranice Navalinarode.rs mogu takođe biti dostupne drugim korisnicima i trećim licima i kao takve mogu se bez Vašeg znanja pojaviti na drugim Web stranicama ili web pretraživačima, ni u tom slučaju nismo odgovorni za bilo kakvu eventualnu štetu. Ova Izjava o poverljivosti podataka odnosi se samo na korišćenje informacija koje prikupljamo od Vas kao Krajnjeg korisnika Web stranice Navalinarode.rs. Druge Web stranice kojima se može pristupiti putem Web stranice Navalinarode.rs imaju svoje vlastite izjave o poverljivosti podataka. S obzirom da Navalinarode.rs nije ni na koji način odgovoran za načine i uslove rada trećih lica, preporučujemo Vam da pre početka korišćenja tih drugih Web stranica pregledate pažljivo izjavu o poverljivosti podataka te stranice.

Maloletnici mlađi od 14. godina ne smeju koristiti Navalinarode.rs Web stranice. Navalinarode.rs ne prikuplja i ne zadržava informacije od bilo koga ko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan deo ovih Web stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 14. godina.

Navalinarode.rs može koristiti cookies na Web stranicama Navalinarode.rs, a radi lakšeg korišćenja, kao i funkcionisanja usluga Web stranica. Cookies su kratki tekstualni fajlovi, koji se šalju i čuvaju u kompjuteru Krajnjeg korisnika, dozvoljavajući Web stranicama pravilno funkcionišu, prikupljaju višestruke informacije o izborima Krajnjih korisnika, identifikaciju istih  i čine lakšim pristup Web stranici Navalinarode.rs. Osim toga, cookies prikupljaju podatke u svrhu poboljšanja sadržaja Web stranica. Cookies nam takođe omogućavaju da od Vas prikupljamo Opšte informacije, kao što su informacije koje ste stranice posetili, i na koje ste linkove kliknuli. Cookies ne uzrokuju nikakvu štetu ni kompjuteru ni na njemu sačuvanim fajlovima Krajnjeg korisnika. Navalinarode.rs koristi cookies kako bi pružilo informacije Krajnjim korisnicima, kao i da bi pružilo usluge preko Web stranice Navalinarode.rs. Cookies se automatski brišu svaki put kada Krajnji korisnik napusti Web stranicu. Takođe napominjemo da su cookies apsolutno neophodni za pravilno funkcionisanje Web stranica. Molimo Vas da uzmete u obzir da ukoliko odbijete ili izbrišete ove cookies, neki delovi naših Web stranica možda neće pravilno raditi.

Navalinarode.rs može koristiti druge standardne tehnologije kao što su pixel tags i web beacons za praćenje Vaše upotrebe naših Web stranica i promocija, ili možemo dozvoliti trećim licima – pružaocima usluga korišćenje ovog metoda u naše ime. Pixel tags i web beacons su sitne grafičke slike postavljene na određene stranice naših Internet stranica, ili u naše e-mail poruke, a koje nam omogućavaju da uočimo da li ste sproveli određenu radnju. Kada pristupite tim stranicama, ili otvorite ili kliknete na e-mail poruku, pixel tags i web beacons generišu Opšte informacije o toj radnji. Pixel tags nam omogućavaju merenje i poboljšavanje našeg razumevanja prometa posetilaca i njihovo ponašanje na našim Web stranicama takođe nam pružaju mogućnost da ocenimo uspešnost naših promocija i njihove performanse.

Krajnji korisnik prihvata i slaže se da Navalinarode.rs, pod uslovima i odredbama Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS 97/2008, 104/2009), čuva i obraÄ‘uje sve Lične i opšte oinformacije koji joj mogu biti obelodanjeni tokom posete Krajnjeg korisnika Web stranicama Navalinarode.rs, kako bi se:

  • Ispunili uslovi i obaveze za svaku uslugu koju Navalinarode.rs pruža Krajnjem korisniku,
  • Vršilo obaveštavanje Krajnjeg korisnika,
  • Zadovoljili zahtevi Krajnjeg korisnika u vezi sa uslugama od strane i preko Web stranica Navalinarode.rs,
  • Krajnji korisnik bio obaveštavan o novim ponudama, uslugama, proizvodima itd.,
  • Održalo pravilno funkcionisanje Web stranica Navalinarode.rs,
  • Postupalo u skladu sa gore navedenim ciljevima.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi poverljivosti podataka, ili ako želite da promenite ili ažurirate neke od podataka molimo Vas da nam pošaljete email poruku sa potrebnim informacijama na našu email adresu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na Web stranici Navalinarode.rs smatra se da je Krajnji korisnik ovu Izjavu o poverljivosti podataka u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.