Nevorovatno koliko je ovaj pas porastao! Pitamo se koliko hrane je potrebno da se dobro najede!