Dela Crnjanskog, nakon njegovog povratka 1965. godine u Jugoslaviju obilno su štampana i pojedinačno i u vidu izabranih i celokupnih dela, tako da su “Seobe”, “Roman o Londonu”, “Lament na Beogradom”… poznati i veoma cenjeni i u stručnoj i u najširoj čitalačkoj javnosti. Ono što čitaoci i šira kulturna javnost ne znaju graniči se sa fantastikom – za svetsku slavu Crnjanskog najzaslužniji je jedan skroman sudski tumač!

Pogledajte više

[ad_2]