Novo Windows 10 ažuriranje korisnicima "poklanja" 7GB prostora

Kada je preuzimanje velikih sistemskih ažuriranja u pitanju, korisnici Windowsa, ukoliko im nedostaje dovoljno internog skladišnog prostora, često moraju da oslobode prostor na disku kako bi instalirali novi build operativnog sistema.

Sa sledec&;om velikim Windows 10 ažuriranjem Microsoft planira da eliminiše ovu poteškoc&769;u. Naredno veće Windows 10 ažuriranje c&769;e automatski dodelitiPročitaj više