Tada je psihički klonula i bila kaže, jako ljuta zbog svega što prolazi u životu

Pogledajte više