Ljudi se, baš kao i biljke i životinje, rađaju u raznim oblicima i merama. Neki celog života mogu da se hvale savršenom figurom, bez obzira čime se hranili, dok drugi ne prestaju da pate od sklonosti ka gojenju.

Pogledajte više